Informatii legale

Informatii legale

MENȚIUNI LEGALE

Prezentul site de internet a fost editat de către și este proprietatea:
 

RAGT SEMENCES S.A.S.
Capital: 43 275 010 Euro
Sediu social : Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: Rodez 431 899 756
Telefon : 05 65 73 41 00
Telefax : 05 65 73 41 99
Email: accueil@ragt.fr

Nr. TVA intracomunitar: FR 52 431 899 756

 

denumită în continuare "RAGT Semences".

Responsabilă de publicare: M. Laurent GUERREIRO

Site-ul este accesibil la adresa următoare:
www.ragt-semences.fr

Realizare :

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tel.: 01 55 93 26 00

Contact administrator site:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Hosting :
SQLI

 

Condiţii generale de utilizare

 

Preambul

Utilizatorii nu pot beneficia de serviciile care le sunt propuse pe site decât sub rezerva acceptării condițiilor prezente de utilizare.

În calitate de utilizator al site-ului, recunoașteți că ați luat la cunoștință condițiile prezente de utilizare și vă luați angajamentul de a le respecta.

Recunoașteți că dispuneți de competența și mijloacele necesare pentru a avea acces și pentru a utiliza site-ul.

Obiect
Obiectul prezentelor condiții generale de utilizare este de a stabili doar condițiile de utilizare ale prezentului site web. 

Intrarea în vigoare – Durată  

Aceste condiții de utilizare vor intra în vigoare la data la care acestea vor apărea online și vor fi opozabile datei aferente primei utilizări a site-ului de către utilizator.

Prezentele condiții de utilizare sunt opozabile pe parcursul întregii perioade de utilizare a site-ului, până la înlocuirea cu noile condiţii de utilizare.

Puteţi în orice moment să renunţaţi la utilizarea serviciilor şi a site-ului, dar sunteţi responsabil de orice utilizare anterioară.

Linkuri
RAGT Semences îşi rezervă posibilitatea de a stabili linkuri pe site-ul său web, oferind acces paginilor web diferite de cele ale site-ului său.  

Veţi fi informaţi că site-urile la care aveţi acces prin intermediul linkurilor nu aparţin RAGT Semences.
RAGT Semences nu îşi asumă răspunderea referitor la informaţiile furnizate pe aceste site-uri în momentul activării linkului.

Stabilirea unui link pe acest site web fără acordul expres şi prealabil din partea RAGT este interzisă.
RAGT Semences nu va răspunde de accesul utilizatorilor prin intermediul linkurilor prezentate pe acest site la alte resurse prezentate în reţeaua de internet.  

Cookies
Veţi fi informaţi că pe durata vizitelor pe site, un anumit cookie se poate instala automat în software-ul dumneavoastră de navigare.

Cookies înregistrează anumite informaţii care sunt stocate în memoria hard diskului.

Aceste cookies nu vor conţine sub nicio formă informaţii confidenţiale. Ele vor permite doar memorarea paginilor pe care aţi navigat.

Dispuneţi de drept de acces, de retragere şi de modificare a datelor personale care vă privesc şi care sunt comunicate prin intermediul cookies-urilor.

Configurarea software-ului de navigare permite informarea prezenţei cookies-urilor şi eventual refuzarea accesului acestora în modalitatea descrisă la adresa următoare: http://www.cnil.fr.

Responsabilitatea editorului
RAGT Semences nu va fi responsabilă:
- de calitatea serviciilor, a serviciilor propuse „ca atare”;
- de perturbaţii în utilizarea site-ului ;
- de imposibilitatea de utilizare a site-ului ;
- de încercările frauduloase de acces la securitatea informatică, acest lucru putând cauza daune materialelor informatice ale utilizatorilor, precum şi datelor acestora;
- de încercările frauduloase de acces general la drepturile utilizatorilor.
RAGT Semences va pune totul în aplicare în aşa fel încât să vă ofere informaţiile şi/sau instrumentele disponibile şi verificate, însă nu va răspunde de apariţia erorilor, de absenţa disponibilităţii de informaţii şi/sau de prezenţa viruşilor, de orice activitate infracţională pasibilă de sancţiuni penale pe site.

Informaţiile furnizate de către editorul site-ului nu vă vor scuti de analiza complementară şi personalizată.

Editorul site-ului nu va garanta exactitatea, caracterul complet, actualitatea informaţiilor prezentate pe site.

Prin urmare, veţi recunoaşte utilizarea acestor informaţii pe proprie răspundere.

Răspunderea utilizatorului  
Vă luaţi angajamentul, în baza termenilor prezentului document, de a nu utiliza serviciile de pe site şi nici ansamblul informaţiilor la care veţi putea avea acces în scop public, în scopul bunelor moravuri şi în scopul drepturilor terţilor. Recunoaşteţi că aţi verificat faptul că configuraţia informatică pe care o utilizaţi nu conţine niciun virus şi că aceasta este în stare perfectă de funcţionare.

Vă luaţi angajamentul de a nu perturba utilizarea de către alţi utilizatori ai site-ului şi de a nu accesa acele părţi din site pentru care accesul este rezervat. Vă luaţi angajamentul de a nu comite niciun act care să pună la îndoială securitatea informaţională a RAGT Semences sau a altor utilizatori. De asemenea, vă luaţi angajamentul de a nu interfera sau întrerupe funcționarea normală a site-ului.

Nu trebuie să comiteți niciun act în scop comercial, politic, publicitar sau nicio formă de solicitare comercială și în special nu trebuie să trimiteți emailuri nesolicitate.

Nu trebuie să colectaţi, să utilizaţi sau să efectuaţi nicio procesare a datelor personale ale celorlalţi utilizatori. 

Proprietatea intelectuală  
Elementele care aparţin RAGT Semences cum ar fi site-ul web, mărcile, desenele, modelele, imaginile, textele, fotografiile, logo-urile, diagramele, software-urile, motoarele de căutare,bazele de date, această listă nefiind exhaustivă, sunt proprietatea exclusivă a acesteia.
Condiţiile prezente de utilizare nu fac obiectul niciunui transfer al drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la elementele care aparţin RAGT Semences spre folosul utilizatorului.

Orice reprezentare totală sau parţială a site-ului de către orice societate fără acordul expres din partea editorului site-ului este interzisă şi constituie infracţiune care va fi sancţionată conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

Acelaşi lucru se aplică şi bazelor de date care figurează pe site, care sunt protejate prin dispoziţiile legii din 1 iulie 1998 referitoare la transpunerea în Codul proprietăţii intelectuale a Directivei Comunitare din data de 11 martie 1996 referitoare la protecţia juridică a bazelor de date.

Mărcile editorului site-ului şi cele ale partenerilor săi, precum şi logo-urile care figurează pe site sunt mărci (semi-figurative

sau nu) şi sunt înregistrate.

De asemenea, mărcile şi logo-urile care pot aparţine societăţilor desemnate în calitate de societăţi „partenere” sunt şi ele protejate.
În acest sens, orice reproducere totală sau parţială a acestor mărci sau ale logo-urilor efectuată asupra elementelor de pe site fără acordul expres din partea editorului site-ului este prin urmare interzisă prin Codul proprietăţii intelectuale.

Informatica şi libertăţi  
În vederea oferirii serviciilor adaptate, RAGT Semences poate solicita furnizarea datelor cu caracter personal.

În cadrul fiecărui formular de colectare a datelor cu caracter personal, se va menţiona caracterul obligatoriu sau facultativ al acestei colectări.   
Aceste date cu caracter personal colectate pe acest site vor fi destinate utilizării lor de către societatea RAGT Semences, de către filialele acestora şi de către societatea mamă RAGT Semences. Aceste date sunt confidenţiale şi vor fi procesate ca atare. Ele nu vor putea face obiectul niciunui transfer în beneficiul terţilor.
În conformitate cu dispoziţiile legii din data de 6 ianuarie 1978 referitoare la informatică, la fişiere şi la libertăţi, cu modificările ulterioare, orice procesare automată a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul accesării site-ului va face obiectul unei/unor declaraţii prezentate înaintea Comisiei Naţionale a Informaticii şi Libertăţilor. 

Sunteţi informat că în conformitate cu articolul 32 a Legii referitoare la informatică, la fişiere şi la libertăţi din data de 6 ianuarie 1978, cu modificările ulterioare, informaţiile pe care le comunicaţi în formularele prezente pe site sunt necesare pentru a răspunde cererii dumneavoastră şi sunt destinate editorului site-ului, responsabilului cu procesarea acestora, în vederea gestionării administrative şi comerciale.

De altfel, veţi fi informat că dispuneţi de dreptul de interogare, de acces, de rectificare şi de opoziţie în scopuri legitime cu referire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, putând să ne scrieţi la adresa următoare: RAGT Semences - Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ, la care veţi ataşa o copie a actului dumneavoastră de identitate. 

Sunteţi obligat să respectaţi dispoziţiile legii referitoare la informatică, la fişiere şi la libertăţi din data de 6 ianuarie 1978, , cu modificările ulterioare. Nerespectarea acesteia duce la aplicarea sancţiunilor penale.

Trebuie să vă abţineri în special atunci când este vorba de datele cu caracter personal la care aveţi acces, de la orice colectare, de la orice utilizare în scopuri greşite şi în general de la orice acţiune susceptibilă de a aduce atingere vieţii private sau reputaţiei persoanelor.

Legea şi jurisdicţia
Prezentele condiţii de utilizare vor fi reglementate de legea franceză. Aceeaşi lege se va aplica atât regulilor de fond cât şi celor de formă. Orice litigiu care rezultă în urma aplicării prezentelor condiţii de utilizare se va soluţiona de către Tribunalul competent de care societatea RAGT Semences aparţine.

În cazul în care una din dispoziţiile acestei notificări legale este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă indiferent de motiv, aceasta va fi considerată ca fiind exclusă din prezentele menţiuni legale şi nu va afecta nici valabilitatea şi nici aplicabilitatea celorlalte dispoziţii.

Vă mulţumim de interesul dumneavoastră cu privire la site-ul nostru de internet şi echipa RAGT Semences vă doreşte succes în navigare.